Tuotteet

Rikosilmoitinjärjestelmä

Rikosilmoitinjärjestelmä havaitsee ja ilmoittaa tilanteet, joissa rikoksia on tapahtumassa. Se voi myös käynnistää erilaisia suojaus- ja valvontatoimintoja. Nykyaikainen rikosilmoitinjärjestelmä on perinteisen murtovalvonnan lisäksi laajennettavissa kattamaan palovalvontaa, näin savu- ja lämpöilmaisimet kuuluvat usein oleellisena osana rikosilmoitinjärjestelmään. Helppokäyttöisyys on ensisijainen päämäärä turvallisen ratkaisun suunnittelussa.

Hälytyksensiirto voidaan toteuttaa perinteisesti robottipuhelimen, tekstiviestien, puheviestien ja laajakaistaverkon avulla asiakas kohteesta. Tarjoamamme ratkaisut voidaan helposti integroida muihin yrityksen järjestelmiin sekä laajentaa erilaisilla sähköjärjestelmien ohjauksilla.

Videovalvontajärjestelmä

Videovalvonta on yksi tehokkaimmista tavoista ennalta ehkäistä ilkivaltaa, anastuksia ja hävikkiä. Järjestelmä mahdollistaa tehokkaan mahdollisuuden valvoa ja tallentaa tapahtumia asiakaskohteen tiloissa ja ulkoalueilla. Ensisijainen tavoitteena on suojata omaisuutta, ehkäistä rikoksia ja auttaa niiden selvittämisessä. Videovalvontajärjestelmät ovat kokonaisuuksia, joihin liittyvät kamerat, monitorit, videovaihteet, siirtoyhteydet sekä tallentavat laitteet. Nykyaikainen digitaalitallennus mahdollistaa kuvattujen tapahtumien nopean analysoinnin ja jatkokäsittelyn, vaikkapa niiden siirtämisen sähköpostilla suoraan poliisille.

Kulunvalvontajärjestelmä

Kulunvalvontajärjestelmän ensisijainen tarkoitus on nostaa asiakkaan turvallisuustasoa. Järjestelmä suojaa asiakas yrityksen, asiakkaiden ja henkilökunnan omaisuutta ja tietoja sekä turvaa toimintaa valvoen ja ohjaten päivittäisiä kulkutapahtumia. Kulunvalvonta vähentää turvallisuusriskejä estämällä luvatonta kulkua ja tallettamalla kulkutapahtumat.

Kulunvalvontajärjestelmä on laajennettavissa kokonaisuuksista riippuen työnajanseurantajärjestelmäksi tietyin osasovellutuksin tai täysvaltaisena työkaluna henkilöstön hallintaan.